Romaji: tsu
Pronounced: tsu as in Tsunami

Examples:
  • くえ (tsukue) - Desk
  • (matsu) - Wait
  • (tsugi) - Next

  • Writing: